تعداد افراد آنلاین : ۱,۱۰۰ نفر
آخرین به روز رسانی : ۷ دقیقه قبل
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۷,۷۶۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۲۲,۵۰۰ تومان
دلار: ۳۲,۴۳۷ ریال
یورو: ۳۵,۱۶۹ ریال
کد خبر: 6955
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۰۷:۰۰

اطلاعات پروازهای روزانه

ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Meraj Air JI4802 Najaf Delayed 9:15:00 PM 3:30:00 AM 4/24/2017
Taban HH7234 Tbilisi On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 4/24/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 4/24/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 1:55:00 PM 1:55:00 PM 4/24/2017
Emirates EK971 Dubai On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 4/24/2017
Mahan Air W51102 Kabul On time 10:45:00 AM 10:45:00 AM 4/24/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 4/24/2017
ATA Airlines I35408 Tbilisi Delayed 12:40:00 AM 7:00:00 AM 4/24/2017
Iranair IR718 Istanbul On time 2:25:00 PM 2:25:00 PM 4/24/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/24/2017
IraqiAirways IA113 Najaf On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/24/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 4/24/2017
Zagros ZV3014 Baghdad Delayed 3:00:00 PM 3:45:00 PM 4/24/2017
Mahan Air W5113 Istanbul On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 4/24/2017
ATA Airlines I35404 Istanbul Arrived 3:10:00 AM 6:19:43 AM 4/24/2017
TurkishAir TK878 Istanbul Arrived 5:55:00 AM 6:12:25 AM 4/24/2017
British Air BA153 London Arrived 6:25:00 AM 6:09:11 AM 4/24/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul Delayed 6:55:00 AM 6:55:00 AM 4/24/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Meraj Air JI4805 Istanbul Delayed 11:30:00 PM 10:00:00 AM 4/24/2017
QeshmAir QB2217 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 4/24/2017
Mahan Air W51150 Yerevan Cancelled 1:00:00 PM 1:00:00 PM 4/24/2017
QeshmAir QB2202 Dubai On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 4/24/2017
Meraj Air JI4803 Najaf Delayed 10:45:00 AM 3:45:00 PM 4/24/2017
Iran Aseman EP584 Najaf On time 11:00:00 AM 11:00:00 AM 4/24/2017
Iranair IR3401 Najaf Delayed 11:30:00 AM 4:00:00 PM 4/24/2017
Emirates EK972 Dubai On time 11:40:00 AM 11:40:00 AM 4/24/2017
QeshmAir QB2299 Najaf On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 4/24/2017
Qatar Air QR483 Doha On time 12:45:00 PM 12:45:00 PM 4/24/2017
Taban HH7257 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 4/24/2017
ATA Airlines I35415 Baku Cancelled 2:30:00 PM 2:30:00 PM 4/24/2017
Emirates EK976 Dubai Departed 6:35:00 AM 6:53:05 AM 4/24/2017
Iranair IR719 Istanbul On time Boarding 6:45:00 AM 6:45:00 AM 4/24/2017
Mahan Air W5106 Paris On time Boarding 6:45:00 AM 6:45:00 AM 4/24/2017
Mahan Air W5112 Istanbul On time Check in gate 6:50:00 AM 6:50:00 AM 4/24/2017
Lufthansa LH603/IR1603 Munich On time Boarding 6:55:00 AM 6:55:00 AM 4/24/2017
Iranair IR721 Frankfurt On time Check in gate 7:20:00 AM 7:20:00 AM 4/24/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time Check in gate 7:25:00 AM 7:25:00 AM 4/24/2017
Iranair IR727 Gotheburg On time Check in gate 7:30:00 AM 7:30:00 AM 4/24/2017
Iranair IR658 Dubai On time Check in gate 8:00:00 AM 8:00:00 AM 4/24/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time Check in gate 8:00:00 AM 8:00:00 AM 4/24/2017
Mahan Air W5084 Moscow Cancelled 8:15:00 AM 8:15:00 AM 4/24/2017
Iranair IR3415 Najaf On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 4/24/2017
Taban HH7233 Tbilisi On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 4/24/2017
Air France AF755 Paris On time Check in now 9:10:00 AM 9:10:00 AM 4/24/2017
British Air BA152 London On time Check in now 9:10:00 AM 9:10:00 AM 4/24/2017
Iranair IR3407 Najaf On time Check in now 9:10:00 AM 9:10:00 AM 4/24/2017

 

+ 7
مخالفم - 8


چند رسانه ای
آخرین به روز رسانی : ۷ دقیقه قبل
تعداد افراد آنلاین : ۱,۱۰۰ نفر
تعداد کل اخبار : ۳۰,۰۴۳ مورد
اخبار امروز : ۴۴ مورد
تیترها: