تعداد افراد آنلاین : ۱,۳۶۷ نفر
آخرین به روز رسانی : ۹ دقیقه قبل
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۵,۱۵۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان
دلار: ۳۲,۳۶۵ ریال
یورو: ۳۴,۶۲۲ ریال
کد خبر: 6955
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۵ ۰۷:۲۹

اطلاعات پروازهای روزانه

ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
Iranair IR3404 Najaf Cancelled 1:00:00 PM 1:00:00 PM 1/19/2017
Taban HH7234 Tbilisi On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/19/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/19/2017
Iranair IR813 Karachi On time 1:45:00 PM 1:45:00 PM 1/19/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 1/19/2017
Qatar Air QR482 Doha On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 1/19/2017
Azerbaijan J28017 Baku On time 10:25:00 AM 10:25:00 AM 1/19/2017
Kish Air Y97150 Najaf On time 10:30:00 AM 10:30:00 AM 1/19/2017
Mahan Air W51102 Kabul On time 10:45:00 AM 10:45:00 AM 1/19/2017
Etihad EY349 Abu Dhabi On time 11:55:00 AM 11:55:00 AM 1/19/2017
AirAstana KC251 Almaty On time 12:20:00 PM 12:20:00 PM 1/19/2017
IraqiAirways IA119 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/19/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/19/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 1/19/2017
QeshmAir QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 1/19/2017
Mahan Air W5119 Ankara On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 1/19/2017
British Air BA153 London Arrived Custom inspection 6:45:00 AM 6:44:35 AM 1/19/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul Arrived Custom inspection 6:55:00 AM 6:33:41 AM 1/19/2017
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 1/19/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
AirAstana KC252 Almaty On time 1:20:00 PM 1:20:00 PM 1/19/2017
QeshmAir QB2215 Istanbul Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/19/2017
Mahan Air W51150 Yerevan Cancelled 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/19/2017
Iranair IR3415 Najaf Cancelled 10:00:00 AM 10:00:00 AM 1/19/2017
Emirates EK972 Dubai On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 1/19/2017
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 11:15:00 AM 11:15:00 AM 1/19/2017
Kish Air Y97151 Najaf On time 11:30:00 AM 11:30:00 AM 1/19/2017
ATA Airlines I35430 Najaf Cancelled 11:30:00 AM 11:30:00 AM 1/19/2017
Qatar Air QR483 Doha On time 11:35:00 AM 11:35:00 AM 1/19/2017
QeshmAir QB2219 Najaf Cancelled 12:00:00 PM 12:00:00 PM 1/19/2017
Zagros ZV3013 Najaf On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 1/19/2017
Iranair IR3407 Najaf Cancelled 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/19/2017
Azerbaijan J28018 Baku On time 2:05:00 PM 2:05:00 PM 1/19/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/19/2017
IraqiAirways IA120 Baghdad On time 3:00:00 PM 3:00:00 PM 1/19/2017
Iranair IR812 Karachi Departed 6:40:00 AM 7:06:01 AM 1/19/2017
Mahan Air W5112 Istanbul Departed 6:50:00 AM 7:00:39 AM 1/19/2017
Iranair IR659 Dubai Departed 7:00:00 AM 7:12:44 AM 1/19/2017
Mahan Air W5130 Copenhagen Cancelled 7:10:00 AM 7:10:00 AM 1/19/2017
Iranair IR711 London On time Boarding 7:40:00 AM 7:40:00 AM 1/19/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time Boarding 7:40:00 AM 7:40:00 AM 1/19/2017
Mahan Air W5118 Ankara On time Boarding 8:00:00 AM 8:00:00 AM 1/19/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time Check in gate 8:00:00 AM 8:00:00 AM 1/19/2017
Iranair IR723 Hamburg On time Check in now 8:30:00 AM 8:30:00 AM 1/19/2017
Mahan Air W5084 Moscow On time Check in now 8:45:00 AM 8:45:00 AM 1/19/2017
Meraj Air JI4803 Najaf On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/19/2017
Taban HH7233 Tbilisi On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/19/2017
Iranair IR3405 Najaf Cancelled 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/19/2017
British Air BA152 London On time Check in now 9:10:00 AM 9:10:00 AM 1/19/2017
Air France AF755 Paris On time Check in now 9:15:00 AM 9:15:00 AM 1/19/2017
Iran Aseman EP584 Najaf On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/19/2017
QeshmAir QB2202 Dubai On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/19/2017

 

+ 6
مخالفم - 8


چند رسانه ای
آخرین به روز رسانی : ۹ دقیقه قبل
تعداد افراد آنلاین : ۱,۳۶۷ نفر
تعداد کل اخبار : ۲۶,۷۸۰ مورد
اخبار امروز : ۱۰ مورد
تیترها: