تعداد افراد آنلاین : ۱,۶۵۴ نفر
آخرین به روز رسانی : هم اکنون
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۵,۱۵۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان
دلار: ۳۲,۳۶۵ ریال
یورو: ۳۴,۶۲۲ ریال
کد خبر: 6955
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵ ۰۷:۳۷

اطلاعات پروازهای روزانه

ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
IraqiAirways IA113 Najaf On time 1:00:00 PM 1:00:00 PM 1/18/2017
Iranair IR3438 Baghdad Cancelled 1:20:00 PM 1:20:00 PM 1/18/2017
Iran Aseman EP585 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/18/2017
Air Arabia G9201 Sharjah On time 1:50:00 PM 1:50:00 PM 1/18/2017
Mahan Air W51151 Yerevan On time 11:15:00 AM 11:15:00 AM 1/18/2017
Mahan Air W51131 Baku Cancelled 11:40:00 AM 11:40:00 AM 1/18/2017
Kuwait Air KU513 Kuwait On time 11:45:00 AM 11:45:00 AM 1/18/2017
Iranair IR660 Beirut Delayed 12:55:00 PM 1:25:00 PM 1/18/2017
Taban HH7250 Baghdad On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/18/2017
Mahan Air W5060 Dubai On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/18/2017
TurkishAir TK870 Istanbul On time 2:15:00 PM 2:15:00 PM 1/18/2017
FlyDubai FZ241 Dubai On time 2:35:00 PM 2:35:00 PM 1/18/2017
QeshmAir QB2203 Dubai On time 2:50:00 PM 2:50:00 PM 1/18/2017
British Air BA153 London Arrived Custom inspection 6:45:00 AM 6:41:00 AM 1/18/2017
Meraj Air JI4804 Istanbul Arrived Custom inspection 6:55:00 AM 6:37:45 AM 1/18/2017
Emirates EK971 Dubai On time 9:40:00 AM 9:40:00 AM 1/18/2017
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتتوضیحاتزمانEst/Actتاریخ
QeshmAir QB2215 Istanbul On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/18/2017
Mahan Air W51170 Erbil On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/18/2017
Mahan Air W51174 Najaf On time 1:30:00 PM 1:30:00 PM 1/18/2017
Iranair IR3407 Najaf Cancelled 10:10:00 AM 10:10:00 AM 1/18/2017
Emirates EK972 Dubai On time 10:55:00 AM 10:55:00 AM 1/18/2017
Mahan Air W5063 Dubai Cancelled 11:15:00 AM 11:15:00 AM 1/18/2017
QeshmAir QB2299 Najaf On time 12:00:00 PM 12:00:00 PM 1/18/2017
Zagros ZV3013 Najaf On time 12:30:00 PM 12:30:00 PM 1/18/2017
Kuwait Air KU514 Kuwait On time 12:45:00 PM 12:45:00 PM 1/18/2017
IraqiAirways IA114 Najaf On time 2:00:00 PM 2:00:00 PM 1/18/2017
Iranair IR3439 Najaf Cancelled 2:20:00 PM 2:20:00 PM 1/18/2017
Air Arabia G9202 Sharjah On time 2:30:00 PM 2:30:00 PM 1/18/2017
Mahan Air W5100 Dusseldorf Departed 6:40:00 AM 7:19:30 AM 1/18/2017
Mahan Air W5106 Paris Departed 6:50:00 AM 7:17:16 AM 1/18/2017
Iranair IR659 Dubai On time Ready to depart 7:00:00 AM 7:00:00 AM 1/18/2017
Mahan Air W51150 Yerevan Departed 7:00:00 AM 7:23:33 AM 1/18/2017
Mahan Air W5110 Milan On time Boarding 7:05:00 AM 7:05:00 AM 1/18/2017
Iranair IR721 Frankfurt On time Boarding 7:15:00 AM 7:15:00 AM 1/18/2017
Iranair IR719 Istanbul On time Boarding 7:30:00 AM 7:30:00 AM 1/18/2017
TurkishAir TK879 Istanbul On time Boarding 7:40:00 AM 7:40:00 AM 1/18/2017
ATA Airlines I35403 Istanbul On time Boarding 8:00:00 AM 8:00:00 AM 1/18/2017
Mahan Air W5061 Dubai On time Check in gate 8:00:00 AM 8:00:00 AM 1/18/2017
Iranair IR713 Stockholm On time Check in gate 8:15:00 AM 8:15:00 AM 1/18/2017
Iranair IR3415 Baghdad On time Check in now 9:00:00 AM 9:00:00 AM 1/18/2017
British Air BA152 London On time Check in now 9:10:00 AM 9:10:00 AM 1/18/2017
Iran Aseman EP584 Najaf On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/18/2017
Taban HH7249 Baghdad On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/18/2017
QeshmAir QB2202 Dubai On time Check in now 9:30:00 AM 9:30:00 AM 1/18/2017

 

+ 6
مخالفم - 8


چند رسانه ای
آخرین به روز رسانی : هم اکنون
تعداد افراد آنلاین : ۱,۶۵۴ نفر
تعداد کل اخبار : ۲۶,۷۸۰ مورد
اخبار امروز : ۵۲ مورد
تیترها: