تعداد افراد آنلاین : ۱,۸۰۳ نفر
آخرین به روز رسانی : ۴ دقیقه قبل
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۲۶,۹۴۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان
دلار: ۳۵,۲۳۳ ریال
یورو: ۴۱,۵۱۱ ریال

آخرین اخبار

پیامک

Feed Link JS News

پیامک

عکس نوشته(جملکس)امروز/لذت از زندگی...

عکس نوشته(جملکس)امروز/لذت از زندگی...
بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله…

عکس نوشته(جملکس)امروز/انسانها و حرفهایشان

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: دیروز
بازدید: 1841
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس)امروز/لذت از زندگی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 1428
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/دستانی که تکانم دادند...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 1059
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/انتخاب با توست...!

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 1707
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس)امروز/قدر لحظه ها...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 2159
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس)امروز/غم ها...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 6299
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس)امروز/تصفیه دل...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 1076
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/پیشرفت...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 1926
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس)امروز/فردای خیالی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 1713
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/روشنایی شمع...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 2647
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/دنیای کودکی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 3163
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/خودت و خودش...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 2284
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس)امروز/هتل زندگی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 1475
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/به هر سازی نرقصید...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 2219
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/رفیق واقعی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 4076
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/شناخت آدمها...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 4124
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/تنهایی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 3049
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/ارزش زندگی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 4590
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/یکی باش برای یک نفر...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 3178
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/یک عبادت محبوب...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 2589
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/باران باش...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 4649
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/تهمت...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 6799
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/پشیمانی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 4710
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/عقاب...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 5773
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/اشتباه...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 5182
دسته بندی: پیامک

یک عکس نوشته اقتصادی!

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 3000
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/برای همه "جا" هست...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 2347
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/قطار شهر بازی...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 3089
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته/بال های شجاعت...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 2864
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته(جملکس) زیبای امروز/قسمت...

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 4063
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته/حرف دل...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 3362
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته/به خودت برچسب منفی نزن...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 1488
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته/در زندگی حقایقی وجود دارد که...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 1976
دسته بندی: پیامک

از اتفاقات بد نا امید نشوید.../عکس نوشته

  بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 1509
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته/خوب بودن...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 4684
دسته بندی: پیامک

گاهی گشودن دست ها سخت است اما.../عکس نوشته

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 2683
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته/بهترین ایستگاه...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 3334
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته/از لحظات زندگی لذت ببریم...

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 3276
دسته بندی: پیامک

پایان.../THE END/عکس نوشته

 بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 6116
دسته بندی: پیامک

عکس نوشته ای زیبا درباره معنی شرافت

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست. مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 3259
دسته بندی: پیامک
چند رسانه ای
آخرین به روز رسانی : ۴ دقیقه قبل
تعداد افراد آنلاین : ۱,۸۰۳ نفر
تعداد کل اخبار : ۳۷,۰۶۳ مورد
اخبار امروز : ۱۵ مورد
تیترها: